Mládež červeného kríža a prednáška v MŠO

Mládež červeného kríža a prednáška v MŠO