12.5.2018 - čaj z čerstvých byliniek + blues + astro

ČAJKA: teaház - čajovňa

 

"Čajka" je viac ako čajovňa - je to miesto, kde sa ľudia stretávajú, vymieňajú si skúsenosti, počúvajú, spievajú, hrajú - jednoducho, kde sú sami sebou.

" Čajka" - több mint egy teázó - ez egy hely, ahol az emberek találkoznak, tapasztalatokat cserélnek, énekelnek, játszanak - egyszerűen ahol önmaguk lehetnek.