ČAJKA: teaház - čajovňa
 
"Čajka" je viac ako čajovňa - je to miesto, kde sa ľudia stretávajú, vymieňajú si skúsenosti, počúvajú, spievajú, hrajú - jednoducho, kde sú sami sebou.
" Čajka" - több mint egy teázó - ez egy hely, ahol az emberek találkoznak, tapasztalatokat cserélnek, énekelnek, játszanak - egyszerűen ahol önmaguk lehetnek.