Dôležitý oznam

Milí rodičia, milé deti!

S radosťou Vám oznamujeme, že od pondelka, 3.5.2021, môžeme v našom zariadení obnoviť činnosť prezenčnou formou. Pokračovať budeme podľa obnoveného rozvrhu hodín, ktorý nájdete v dokumentoch.

Dopredu upozorňujeme, že veľké skupiny nebudú pracovať. Pre viac informácií volajte na naše zverejnené telefónne číslo, ale len cez pracovný čas.

Vzhľadom k aktuálnej situácii je nevyhnutné dodržiavať nariadenia v súlade s pravidlami COVID AUTOMAT-u. Nakoľko sme školským zariadením, platia pre nás rovnaké pravidlá, ako pre školy, ktoré už poznáte. Potvrdenie o bezinfekčnosti musí mať len mládež nad 18 rokov (tlačivo zverejníme, keď bude aktuálne).

Prosím buďte presní a prichádzajte do CVČ 10 minút pred začiatkom hodiny. V prípade, ak dieťa chodí do CVČ samé, potvrdenia musí priniesť so sebou. Na výchovno-vzdelávacej činnosti je nariadené prekrytie dýchacích ciest rúškom, príp. iným spôsobom pre všetkých, okrem detí do 6 rokov, osôb s mentálnym a sluchovým postihnutím, osôb s poruchami autistického spektra a osôb pri pohybových aktivitách a pri speve. Nakoľko rodičia nebudú môcť vstupovať do budovy, deti odovzdá po skončení hodiny vedúci pri hlavnom vchode. Ak dieťa bude odchádzať samostatne, bez sprievodu dospelej osoby, oznámte túto skutočnosť vedúcemu písomnou formou, napr. sms správou (telefónne čísla všetkých vedúcich budú zverejnené pri vstupe do budovy ). Výnimku na vstup do budovy na nevyhnutný čas (pomoc pri prezliekaní) budú mať len rodičia predškolákov a detí so ŠVVP.

Milé deti, milí centráci

Dúfame, že požadované nariadenia nebudú prekážkou k tomu, aby ste sa vrátili ku svojim záľubám, medzi kamarátov a k Vašim vedúcim. Počas prerušenia činnosti sme zrealizovali niekoľko úprav a vytvorili sme maximálne hygienické a bezpečné prostredie. Z celého srdca si prajem, aby ste sa u nás i napriek obmedzeniam cítili dobre a pevne dúfam, že vzhľadom k dobrej situácii sa dočkáme úplnej slobody a voľnosti, pretože sú najprirodzenejšou súčasťou plnohodnotného využívania a prežívania voľného času.

Teší sa na Vás celý kolektív CVČ Štúrovo

**************************************

Ak má ešte niekto záujem prihlásiť sa do krúžkov, prihlášku nájde 

Dokumentoch.

 

Ponuka

Neboli nájdené žiadne záznamy.

Dokumenty

Zmluvy

09.02.2018 18:00

Fotogaléria

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.