Náš tím

Ing. Norbert R á c z

Karate pre deti a mládež

Hospodárski pracovníci

Ing. Lívia Zahradničeková - účtovníčka

Angelika Nagy - upratovačka

Ferenc Kiss - údržbár

<< 1 | 2