Deň Zeme - A Föld napja - Kupakcia

26.04.2019 10:42

Podujatie zberu PET viečok ( teraz už všetci poznajú pod názvom kupAKcia), CVČ začal organizovať v šk. roku 2010/11 za spolupráci KSOH Štúrovo. Je to súťaž zberu PET viečok , do ktorej zapájame všetky miestne MŠ a ZŠ ( aj Špecialna ZŠ). Zber sa uskutočňuje každý rok od októbra do apríla, a ku Dňu Zem sa uskutočňuje vyhodnotenie. Deti MŠ a ZŠ každý rok pozbierajú veľké množstvo viečok, ktoré sa dajú znovu spracovať. Okrem toho, ale pomôžu aj chorým deťom, nakoľko množstvo pozbieraných vrchnákov sa odovzdávajú v ich prospech. 
Sponzorom tejto súťaže je KSOH a.s. Štúrovo, ktorý odmeňuje všetky materské školy aj základné školy formou poukážok. Cenu primátora mesta a cenu riaditeľky CVČ ( 2 torty) získavajú najúspešnejší jednotlivci. V tomto roku zber sa uskutoční v prospech žiaka Špeciálnej ZŠ. 
Ünnepélyes eredményhirdetés, jutalmak átadása: 
- a KSOH Štúrovo r.t. – díjaz minden intézményt
- Párkány város polgármesterének díja – a legaktívabb óvodásnak. Nagyon szepen köszönjük mindenkinek!!!