DEŇ ZEME + KUPAKCIA / Föld Nap + Kupakció

07.04.2017 11:55

Centrum voľného času Štúrovo a KSOH Štúrovo a.s. dňa 25. apríla 2017 o 10.00h v Centre voľného času v y h l a s u j e 
 výsledky súťaže detí predškolského a školského veku "KUPAKCIA"
P r o g r a m:
9. 50:Príchod do CVČ / Rákócziho 82 
10.00:Slávnostné vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien: 
- Ceny od KSOH Štúrovo a.s. - ocenené sú všetky inštitúcie 
 - Cena primátora mesta Štúrovo - pre najaktívnejšieho jednotlivca MŠ 
 - Cena riaditeľky CVČ - pre najaktívnejšieho jednotlivca ZŠ
10.30: Spoločné sadenie 3. centráckeho stromu a sadenie kvetov

Ďalej: PROJEKT - "Detská zelená oáza" 
 Účasť: Mládežnícky parlament mesta Štúrova a mladých aktivistov Mládež SČK
Pozbierané množstvo Pet viečok navrhujeme pre Kartíkovú Karinku, ktorá potrebuje pomoc od nás všetkých.
HLAVNÝM SPONZOROM: KSOH Štúrovo a.s., mesto Štúrovo, Nadácia Volkswagen Slovakia, CVČ Štúrovo

A Párkányi Szabadidőközpont és a KSOH Štúrovo r.t.
2017. április 25.-én, 10.00 órától a Szabadidőközpontban
megrendezi a helyi óvodák és iskolák részére a " KUPAKCIÓ"
e r e d m é n y h i r d e t é s é t
P r o g r a m: 
9.50: Érkezés / Rákóczi u. 82
10.00: Ünnepélyes eredményhirdetés, jutalmak átadása: 
- a KSOH Štúrovo r.t. – díjaz minden intézményt
- Párkány város polgármesterének díja – a legaktívabb óvodásnak 
- SZIK igazgatójának díja – a legaktívabb iskolásnak
10.30: Közös fa és virágültetés

Továbbá:
a Párkányi Ifjúsági Parlament és a Szlovák Vöröskeresz ifjú aktivistái pályazati programja: "Zöld oázis gyermekeknek"

Az összegyűjtött kupak mennyiségét
Kartíková Karinkának ajánljuk fel,
akinek szüksége van mindannyiunk segítségére.
Fő támogatók: KSOH Štúrovo r.t., Párkany város, Volkswagen Slovakia, Szabadidőközpont Párkány.