Centrácka strašidelná noc

30.10.2019 10:36

Náš Halloween bol nielen o strašení, ale aj o kreatívnych dielňach, logických úlohách, tanečných choreografiách a hlavne o veľkej zábave. Ďakujeme, že ste prišli medzi nás!