Informácie ku denným táborom

24.06.2021 12:06

Milí rodičia a zákonní zástupcovia.

1. Čo sa týka testovania: Testovanie nie je povinné, len doporučené.

2. Lekárske potvrdenie budeme vyžadovať! (Tlačivo je zverejnené na stránke CVČ). Ak dieťa navštívi ďalší turnus hneď po sebe, teda neuplynú viac ako 3 dni, lekárske potvrdenie na ďalší turnus nepotrebuje. Ak však bude medzi turnusmi viac ako 3 dni, bude potrebovať nové lekárske potvrdenie.

3. Prihlášku do tábora a táborové podmienky nájdete na tejto stránke v sekcii dokumenty: https://www.cvcsturovo.sk/dokumenty/ Prihlášku môžete vyplniť aj u nás v centre. Táborové podmienky si len preštudujte, netreba ich vrátiť.

4. Platby na I. a II. turnus, prosíme vás, uhraďte čo najskôr. O ďalších platbách budete informovaní.

5. Všetky potrebné dokumenty vám budú zaslané na e-mailovú adresu a SMS-kou na telefónne číslo, ktoré ste uviedli pri registrácii.