Informácie pre návštevníkov

06.12.2015 19:12

Informujeme našich návštevníkov, že pokračujeme v krúžkovej činnosti dňa 11.1.2016.