LETNÉ DENNÉ TÁBORY V CVČ

07.06.2016 14:23

Pozývame všetky deti na malé dobrodružstvo v našich letných táboroch. Zažijete kopu srandy a veľa sa naučíte! TEŠÍME SA NA VÁS!


Z á v ä z n á   p r i h l á š k a

do letného prímestského detského tábora
„Sedmych tajomstiev“


Dátum turnusu: od ........ do ............... 2016


   Meno dieťaťa: ................................................................          
Bydlisko: ........................................................................       

Dátum narodenia: ...............................         

Tel. č. na rodiča: ................................       
                                                                   
Poplatok za tábor: 40,-€                                                   

V cene je zahrnuté: obedy, pitný režim, vstupenky,       
ceny a odmeny, materiál.                                                 

Desiatu a olovrant je potrebné deťom pribaliť.               

Súhlasím s nekomerčným používaním fotografického   
materiálu, videozáznamov za účely reklamy CVČ.        

 

                                    __________________________                                            
                                     podpis rodiča/zákonného zástupcu