Letný pobytový tábor - PARADISE CAMP

07.07.2017 08:37

Letný pobytový tábor – Paradise Camp

17.7.2017 – 22.7.2017

 

Čas

Aktivita

PONDELOK

12,00

Príchod, rozdelenie do skupín a ubytovanie sa, obed

 

14,00 – 18,00

Výlet do okolia: Výstup na Veľkú lúku 1455 m.n.m.,

Večera

 

19,00 – 21,00

Spoločenské, zoznamovacie hry,

zoznámenie sa s pravidlami tábora

 

UTOROK

08,00 – 9, 30

Rozvička, raňajky

 

9,30 – 12,00

Pohybové, a loptové hry

Tanečné sústredenie

Obed

 

14,00 – 18,00

Kreatívna dieľňa,

Easy English with songs

Večera

 

19,00 – 21,00

Diskotéka

 

STREDA

08,00 – 9, 30

Rozvička, raňajky

 

9,30 – 12,00

Pešia túra na Zámok Kunerad,

návšteva pmätníka SNP

Obed

 

14,00 – 18,00

Príprava masiek, tvorivé dieľne

Tanečné sústredenie

Večera

 

19,00 – 21,00

Maškarný ples

 

ŠTVRTOK

08,00 – 9, 30

Rozvička, raňajky

 

9,30 – 12,00

Pešia turistika na hrad Kunerád

Obed

 

14,00 – 18,00

Pohybové, a loptové hry

Tanečné sústredenie

Súťažný kvíz

Večera

 

19,00 – 21,00

Diskotéka

 

PIATOK

08,00 – 9, 30

Rozvička, raňajky

 

9,30 – 12,00

Hľadanie pokladu – riešenie úloh spojený s pohybom

 

14,00 – 18,00

Kreatívna dieľňa,

Easy English with songs

D Dance

Večera

 

19,00 – 21,00

Opekanie, táborák

 

SOBOTA

9,00


 

Odchod do Śtúrova