Moderné centrum - konferencia

20.03.2018 08:27

Dňa 20. - 21.3.2018 sa v Bratislave konala konferencia "Moderné centrum" za účasti vedúcich predstaviteľov Ministerstva školstva SR, Iuventy a iných centier voľného času na Slovensku. Hlavným programom bola prezentácia pilotných projektov 5 centier voľného času: Kežmarok, Košice, Púchov, Šaľa a Štúrovo. Súčasťou boli aj rúzne workshopy a prednášky na témy ako: nové obsahové zameranie centoier, rozvoj kritického myslenia alebo programy Erazmus+.