Nová ponuka ZÚ a aktivít na školský rok 2016/2017

22.07.2016 18:22

Nová ponuka ZÚ a aktivít na školský rok 2016/2017

Mládežnícky parlament mesta Štúrovo

Mládež slovenského červeného kríža

Projektové vyučovanie v ang.jazyku

Anglický jazyk – A1, A2, B1, B2, C1

Spoločenské tance L&S Dance

Ľudové tance – Kisbojtár

Svet mladých novinárov”

Základy účtovníctva

Dramatický krúžok

Ruský jazyk – A1, A2

Hravo po slovensky

Hip-Hop – FCDC

Sissy mažoretky

Fotografovanie

Programovanie

Bez servítky“

Loptové hry

Ručné práce

Karate