Ponuka na prenájom nebytového priestoru

24.04.2023 08:54

Centrum voľného času Štúrovo so sídlom na Rákócziho 82, 943 01 Štúrovo ponúka na prenájom nebytový priestor vo výmere 21 m2, ktorý sa nachádza na I. poschodí v pavilóne B. Výška nájomného je 70 € a réžií 58,90 €. Žiadosti je možné podávať do 30.05.2023 na adresu CVČ Štúrovo.