Ponuka na prenájom nebytového priestoru

05.09.2022 11:51

Centrum voľného času Štúrovo so sídlom na Rákócziho 82, 943 01 Štúrovo ponúka na prenájom nebytový priestor vo výmere 21 m2, ktorý sa nachádza na prízemí pavilónu C. Výška nájomného je 52,50 € a réžií 34,65 €. Žiadosti je možné podávať do 21.09.2022 na adresu CVČ Štúrovo.