TIME TO MOVE

26.10.2019 10:46

Eurodesk sa predstavil aj v našom centre pod názvom Time to move. Mladí ľudia dostali bohaté informácie ohľadne programov Erasmus+ .