„ŠTÚROVO V ZIME" - „TÉLI PÁRKÁNY“

10.12.2018 21:20

 

Centrum voľného času Štúrovo vyhlasuje fotografickú súťaž pre amatérov

„ ŠTÚROVO  V ZIME“

Súťaž bude prebiehať v čase od vyhlásenia do konca januára 2019.

Podmienky súťaže:

Súťaží sa v dvoch kategóriách:

I. kategória - deti a mládež do 16 rokov

II. kategória - nad 16 rokov

• Formát súťažnej fotografie: A4 ( 21x30 cm ) maximálne štyri ks

• Téma fotosúťaže: momentky zimného mesta Štúrovo

• Fotografická súťaž je jedným zo sprievodných podujatí projektu Mesto mladých.

Súťaží sa o vecné ceny (ceny budú udelené v každej kategórii). Najlepšie práce budú

sprístupnené verejnosti.

Súťažné fotografie prosíme odovzdať v obálke označenej :

- svojim menom , vekovou kategóriou / I. kategória alebo II. kategória / a názvom súťaže

„ ŠTÚROVO  V ZIME“

naša adresa: Centrum voľného času Štúrovo, Rákócziho 82.

Vaše súťažné fotografie odovzdajte do 31. januára 2019.

(Na obálku nezabudnite uviesť aj vekovú kategóriu, v ktorej súťažíte!)

Všeobecné podmienky:

• Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže.

• Fotografie sa stávajú majetkom organizátora, ktorí si vyhradzujú právo použiť ich na

nekomerčné účely aj bez ďalšieho súhlasu účastníka súťaže, avšak s uvedením jeho mena.

Želáme veľa úspechov pri fotografovaní!

 

 

A Párkányi Szabadidőközpont  fotóversenyt hirdet amatőr fotósoknak

„TÉLI PÁRKÁNY“ címmel

A verseny a kihirdetéstől, 2019. január végéig tart.

Verseny feltételei:

Amatőr fotósok 2 kategóriában versenyeznek

I. kategória - gyerekek és ifjúság 16 éves korig

II. kategória - 16 éves kor fölött

• Forma: A4 fotó( 21x30 cm ) maximálisan négy darab

• Téma: Párkány város téli arca

• A fotóverseny egyik része a „Fiatalok városa“ projektnek.

A győztesek tárgyi ajándékokba részesülnek minden kategóriában. A fotókat kiállítjuk

a nagyközönség számára.

A fotókat borítékban kérjük leadni címünkre: Centrum voľného času Štúrovo, Rákócziho 82. A borítékra kérjük ráírni: -a nevet, a kategóriát / I. kategória vagy II. kategória/ a verseny címét „TÉLI PÁRKÁNY“

A fotók leadásának határideje 2019. január 31.

( a borítékra ne felejtsétek ráírni a kategóriát amelyikben versenyeztek! )

Általános feltételek:

• A versenyző beleegyezik nevének nyilvánosságra hozásával az értékeléskor

• A fotók a rendezők tulajdonában maradnak és felhasználhatók lesznek nem kereskedelmi

célból az alkotó újabb beleegyezése nélkül, de annak nevének feltüntetésével

Sok sikert kívánunk a fotózásokhoz!