Voľba rodičov do rady školy

10.05.2017 20:47

OZNAM

Oznamujem rodičom, že je možné do konania volieb posielať návratky na uvedenú adresu, pani Ševčíkovej. Dátum 15.5.2017 sa týkal iba p.riaditeľky, keďže ona mala byť pôvodne na dovolenke tento týždeň. Ďakujem za pochopenie.

Pripomínam Vám, že dňa: 24.5.2017 o 17,00 hodine v priestoroch Centra voľného času Štúrovo sa uskutoční zasadnutie rodičov pri CVČ. Cieľom stretnutia bude voľba rodičov a zákonných zástupcov do rady školy. V prípade nízkej účasti, sa voľby budú opakovať 25.5.2017 o 17,00 hodine.

Môžete navrhnúť kandidáta a zaslať jeho meno členke návrhovej komisie na adresu: Ing.Andrea Ševčíková, č.d. 258, 943 61 Salka,  alebo osobne  pani riaditeľke do CVČ Štúrovo.