Voľby do Rady školy za rodičov

01.02.2020 16:41

Vážení rodičia! 

Srdečne Vás pozývam na voľby do Rady školy pri Centre voľného času Štúrovo.

Keďže dve zákonné zástupkyne ( Darina Boesche a Anna Zács ) sa k 29.2.2020 vzdali svojej funkcie, je potrebné uskutočniť nové voľby za rodičov.  Rada by som vás touto cestou pozvala na prvé kolo volieb do CVČ Štúrovo dňa 11.2.2020 o 17,00 hodine. V prípade, že nebude prítomná nadpolovičná väčšina zákonných zástupcov, voľby sa budú musieť opakovať a to 12.2.2020 o 17,00 hodine. Vaša účasť je dôležitá!

V prípade, že by ste radi kandidovali do rady školy ako zástupcovia rodičov, vyplňte, prosím návratku a pošlite ju na adresu CVČ Štúrovo do 7.2.2020.

 

Návratka

 

Centrum voľného času Štúrovo, Rákócziho 82, 94301 Štúrovo

 

Písomný súhlas kandidáta za člena rady školy vo voľbách dňa: 11.2.2020

 

Súhlasím so svojou kandidatúrou za člena Rady školy za rodičov a zákonných zástupcov:

Meno, priezvisko, titul: ................................................................................................

 

V Štúrove, dňa: ........................................                                                          ..............................

                                                                                                                                     podpis