“Youth work against violent radicalisation – the role of democratic competences”

16.03.2018 08:36

CVČ Štúrovo sa zúčastní seminára na tému:“Youth work against violent radicalisation – the role of democratic competences”. Zastupovať ho bude p.riaditeľka a člen Mládežníckeho parlamentu mesta Štúrovo Samuel Bendík.