Detský folklórny súbor

Máte radi slovenskú ľudovú hudbu? Chceli by ste sa stať súčasťou nového folklórneho súboru, ktorý v tomto školskom roku začne svoju činnosť pod odborným vedením pedagógov a skúsených choreografov? Príďte medzi nás, každý je srdečne vítaný! V prípravnom oddelení sa deti predškolského a mladšieho školského veku naučia jednoduché ľudové riekanky a hry. Postupne sa budú špecializovať podľa záujmu a talentu na hudobnú, spevácku a tanečnú oblasť. Neskôr budú vystupovať na školských a mestských oslavách, na výletoch organizovaných CVČ  môžu aj s rodičmi navštíviť slovenské folklórne festivaly a tiež aj letné tanečné tábory. Vedúcou folklórneho súboru je Daniela Boulma, bývalá aktívna členka súboru Ponitran. Speváckej príprave  sa bude venovať Mária Halmiová a tanečnú zložku s mladšími deťmi povedie Lucia  Lesňáková. Časom, keď sa súbor rozrastie, bude mať aj viac zložiek. Podporte slovenskú ľudovú hudbu, ktorá v našom meste chýba!  

HUDBA – Mgr. Daniela Boulma

SPEV Mária Halmi

TANEC – Lucia Lesňáková