Hospodárski pracovníci

Mária Hain - účtovníčka

Angelika Nagy - upratovačka