Judita Jandošeková

Judita Jandošeková

Gymnastika pre dievčatá

Volám sa Judita Jandošeková. Gymnastika ma zaujala už v detstve. Na základnej škole na podnet pána učiteľa Zelinku, ktorý vo mne videl talent, som sa koncom 60.-tich a začiatkom 70.-tich rokov zúčastňovala gymnastických tréningov pod vedením pána trénera Gabriela Vargu.

V roku 1988 som absolvovala telovýchovné školenie v Bratislave, kde som získala kvalifikáciu tréner III. triedy so zameraním na športovú gymnastiku (vtedy ZRTV). V súčasnej dobe pracujem ako pohybová terapeutka a vediem lekcie skupinového a individuálneho cvičenia.

Od detstva žijem v duchu, že gymnastika je gramatikou ľudského pohybu. 

Nevem Jandošek Judit. Már gyerekkoromban érdeklődtem a  gimnasztika iránt. Az általános iskolában Zelinka tanár úr javaslatára, aki tehetséget látott bennem, a 60.-as évek végétől és a 70.-es évek elejéig gimnasztikai edzéseken vettem részt Varga Gabriel edző úr vezetése alatt.

A testnevelési iskolázást 1988-ban végeztem el Pozsony-ban, ahol III. osztályzatú edző végzetséget szereztem sport gimnasztika irányzaton (akkori ZRTV).

Jelenleg mozgás terapeutaként dolgozok és csoportos illetve egyéni torna órákat tartok.

Gyerekkorom óta abban a szellemben élek, hogy a gimnasztika az emberi mozgás nyelvtana.