Kyokushin karate

 

Kyokushin karate je prvý na Slovensku, ktorý začal cvičiť štýl Kyokushin karate. Ing. Norbert Rácz je predsedom slovenského Zväzu Kyokushin Karate. Členovia sa pravidelne zúčastňujú domácich aj medzinárodných súťaží. Niekoľkí cvičenci dosiahli už čierny pás. Zároveň Ing. N. Rácz pracuje pre CVČ ako tréner a vedie záujmový útvar Karate

Ing. Eva Ráczová, Ing. Norbert Rácz

Kyokushin karate az első Szlovákián aki elkezdte tanítani a Kyokushin karatét. A Szlovák Únió Kyokushin karate elnőke Ing. Rácz Norbert. A klub tagjai rendszeressen vesznek részt hazai és nemzetközi versenyeken. Velamennyi tag már a Fekete övet is elérte. Mint emelett Ing. Rácz Norbert dolgozik a SZIK-ben is mint szakkörvezető. 

Ing, Eva Ráczová, Ing. Norbert Rácz