Márta Nagy

vychovávateľka, vedúca záujmového útvaru FC DC Hip-hop

telefon: 036 7533 770

mail: vych1@cvcsturovo.sk