PONUKA - 2017/2018 - KÍNÁLAT

Jazyky: Anglický, ruský, nemecký a slovenský
Tanec: FC DC: hip-hop, Kisbojtár: folklórna skupina, Latino and Standard Dance, Pom-Pom Girls, Sissy mažoretky
Kreativita:  Multimediálny,  "IMAGE" - zdravý životný štýl, modeling, 
Jamie's Food Revolution - varíme zdravo, Výtvarná, 
Helfi - základy prvej pomoci
Šport: Rybársky krúžok, Karate, Pohybové hry,  Zdravotné cvičenie pre deti a mládež podľa Feldenkraisovej metódy
Poznanie: Eko krúžok, Tréning fonematického uvedomovania - príprava do školy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Angol, német, orosz és szlovák
 FC DC: hip-hop, Kisbojtár,  Latino and Standard Dance, Pom-Pom Girls, Sissy mazsorett, 
 Fotó és multimédiá, IMAGE  ( modeling, kozmetika) Rajz és festés, Helfi - elsősegély alapjai,  
Jamie's Food Revolution - Kiskukta , Horgászok, 
Karate, Labdajáték, Gyógytorna Feldenkrais módszer
Matek másképp