Mgr.Daniela Boulma

Riaditeľka:

Telefón:  036 7533 770

Mobil: 0903 296 306

Email: riaditel@cvcsturovo.sk