Rybársky krúžok

Venujeme sa rôznym témam z oblasti rybárstva, ekológie, ichtiológie a z sčasti aj rybárskym zákonom ohľadom na ich vek a potrebu znalosti. Zúčastňujeme sa rôznych pretekov, podujatí, táborov a spoločných vychádzok za účelom spoločnej rybačky a brigád, ktoré prispôsobujeme k fyzickým možnostiam mladých rybárov. Samozrejme nie len sa zúčastňujeme, ale aj organizujeme takéto projekty a dávame možnosť aj deťom zo sociálne slabšieho prostredia, aby sa plnohodnotne zapojili do týchto činností. Takto sa stáva tento koníček dostupný pre všetkých bez rozdielu. OZ dáva veľkú príležitosť a možnosť bojovať proti drogám, alkoholu, cigaretám a rôznym návykovým látkam. Takže v neposlednom rade dáva spoločnosti viac ako sa v skutočnosti zdá.