Spoločenské tance

CHARAKTERISTIKA SKUPINY
Tanečná skupina Latino and Standard Dance funguje od roku 2014. Bola založená pre podporu mladých talentov pre vývoj ich tanečného a kultúrneho vzdelávania v odbore tanca a spoločenského správania, čím im pomáha aj upresniť a podporiť predstavu o vlastnej budúcnosti. Spoločne tvoríme skupinku ľudí, ktorí spoločne za ten čas strávený spolu tvoria rodinu. Rodinu,ktorá spolu tancuje a aj sa venujeme rôznym iným aktivitám. Nebojíme sa skočiť do čohokoľvek.Robíme všetko na 100%.
Tvoríme programy a vystupujeme na rôznych akciách. Tanečná skupina bola založená pod vedením tanečníka Adama Lukács, ktorý mal predstavu zlepšenia obrazu budúcnosti dnešnej mládeže.
• v septembri 2014 sa do tohto projektu zapojilo 74 detí základných škôl
• v septembri 2015 sa k projektu pripojilo ďalších 15 detí a 6 dospelých
• v októbri 2015 sa externe pripojili študenti gymnázia v Štúrove
Tanečná skupina pôsobí v súčasnosti pod vedením centra voľného času a rozbieha vlastné projekty, ktoré pomáhajú deťom, mládeži a rovnako aj dospelým. Kalendár akcií:
september.2014 - Slávnostné zahájenie činnosti Latino and Standard Dance Groupu
október.2014 - otvorenie centra voľného času
- Halloweenská akcia a veľká party pre deti
november.2014 - Projekt tancom proti zlým snom do tohto projektu sa zapojilo 87 detí
- Bratislava naše hlavné mesto vystúpenie na javisku v histor. mestskej časti
december.2014 - Slávnostný otvárací tanec na Beánií STU Bratislava SvF
- Mikulášske vystúpenie v CVČ pre verejnosť
január.2015 - Slávnostné otvorenie maškarného plesu pre Základnú školu slovenskú
pre 1 a 2 stupeň
február.2015 - Slávnostné otvorenie maškarného plesu pre Základnú školu maďarskú
pre 2 stupeň
- Maškarný bál v Centre voľného času
marec.2015 - Reprezentácia na tanečnej súťaži ZSTŠ v Nitre
apríl.2015 - Vystúpenie v MsKs Štúrovo
- Organizácia brigády pre výsadbu kvetín do záhradky pri budove
Centra volného času
- Vystúpenie na javisku na pešej zóne pri príležitosti World Day (Deň Zeme)
- Prvá tanečná súťaž MegaTanec
• získané umiestnenie 3 x 1.miesto
1 x 2.miesto
1 x 3.miesto
jún.2015 - 1.Slávnostný gala večer tanečnej skupiny Latino and Standard Dance Group
- Vystúpenie na obecnej slávnosti obce Beľá
- účasť na tanečnom maratóne v Bratislava s názvom Joj Dance Day
júl.2015 - otvorenie 1. turnusu Let´s Dance Camp
- 6.júla.2015 bola uskutočnená prvá otvorená tanečná hodina pre verejnosť a záujemcov, nakoľko tento projekt mal úspech až najočakávanie
z plánovanej jednodňovej akcie vznikla trojdňová.
- 2. turnus Let´s Dance Camp
- organizácia Folklórneho dňa spoločne s tanečnou skupinou Pástor Tűz
august.2015 - 1.oficiálny work-shop pod vedením tanečnej skupiny Latino and Standard
Dance Group na pešej zóne v Štúrove.
- spoločný tréning s tanečným štúdiom danc4you z Hurbanova pod vedením
inštruktorov Fáber Dance team Banská bystrica
- 3. turnus Let´s Dance Camp
september.2015 - Slávnostné zahájenie nového školského roku v centre voľného času
s vystúpením tanečnej skupiny Latino and Standard Dance Group
október.2015 - Vystúpenie na 70.výročí Strednej zdravotníckej školy Nové Zámky
- Halloweenské vystúpenie v centre voľného času
- príprava maturitného ročníka gymnázia Štúrovo na stužkovú
november.2015 - Otváranie charitatívnej akcie materskej škôlky obce Ľuba
- aktívna činnosť v detskom parlamente mesta Štúrovo
- úspešné absolvovanie sústredenie v tanečnom štúdiu Dance 4 you.
december 2015 - otvorenie slávnosti zelených stužiek Maturanti Gymnázia
- Mikulášska akcia v kine Danubius
- DOD – deň otvorených dverí tanečného štúdia
Stručný obsah našej divadelnej hry, ktorú chystáme zrealizovať v budúcnosti:
Jediný svetový jazyk
• Tanec je umením, ktoré hovorí univerzálnym jazykom, a je zrozumiteľný každému, kto mu
dostatočne otvorí svoje srdce. Tak ako sa vyvíjajú rôzne druhy umenia aj tanec má svoje
základy hlboko zakorenené v zrkadle času. Inšpirujeme sa krokmi, melódiou a pôvodnými
rytmami, ktoré prenášame do zrozumiteľného jazyka dnešnej doby pre súčasnú generáciu.
Spájame tak minulosť so súčasnosťou, kde hudba a tanec sa stávajú našim tlmočníkom pre
vyjadrenie pocitov rôznych tanečných štýlov.
Pripravujeme:
- Benátsky ples
- Tanečný workshop
- Tanečný maratón
- Tanečné vystúpenia
a mnoho ďalších iných aktivít.
Projekty do ktorých sme sa zapojili do roku 2016:
1.) True Colors – medzinárodný projekt, ktorý sa rozbieha po prvý raz v roku 2016
2.) Reklama na tanečné videa pre DWFS