Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Naučiť sa čítať je pre každého veľmi dôležité, ale nie každý to zvládne ľahko. Tento tréning odporúčame všetkým rodičom predškolákov, ktorí chcú pomôcť svojmu dieťaťu k dobrému štartu do školy. Vzdelávanie prebieha v malých skupinách, čo dáva možnosť venovať sa naplno všetkým deťom. po tomto kurze, deti sa ľahšie učia v prvej triede, lepšie zvládajú cudzie jazyky.