Výtvarná - Rajz és festés

Výtvarný krúžok navštevujú chlapci a dievčatá z 1. až 4. ročníka základnej školy. Počas školského roka sa tu učia nové techniky, ako napríklad koláž, odtláčanie a modelovanie z rôznych materiálov. Svojimi tematickými prácami skrášľovali interiér našej školy, s vydarenými dielami  sa zúčastnili i výtvarných súťaži. Malí výtvarníci v krúžku s chuťou rozvíjajú svoj talent a kreativitu, podporujú sa v sebahodnotení, učia sa spolupracovať a vymieňať si tvorivé nápady.