Word a Excel prakticky

Predpokladom k získaniu vytúženého zamestnania sú často aj počítačové zručnosti, najmä však praktické ovládanie Wordu a Excelu. V záujmovom útvare všetkých záujemcov naučíme zábavnou formou pracovať v týchto, ale i v iných počítačových  programoch.

Mgr. Daniela Boulma