PONUKA

Anglický jazyk

Anglický jazyk je spoločný názov pre viacero záujmových útvarov a krúžkov. Naši pedagógovia sa venujú deťom od piatich rokov, kde hravou formou získavajú základy anglického jazyka. Ďalšie útvary sú venované komunikácii v anglickom jazyku, kde sa rozoberajú aktuálne témy každodenného života. Venujeme sa tiež študentom, ktorí sa pripravujú na externú aj internú skúšku z anglického jazyka a to na všetkých úrovniach: od B1 - C1. Vyučujeme Business English, kde sa rozoberajú témy z pracovnej oblasti. Krúžky prebiehajú v menších skupinách, čím sa zvyšuje efektivita výučby.  

Kurzy anglického jazyka sú určené pre deti, mládež aj dospelých. Môžete si vybrať z týchto druhov:

  • Všeobecná angličtina
  • Business English
  • Príprava na maturitu
  • Tea at five - konverzácie v anglickom jazyku
  • Projektové vyučovanie - práca na medzinárodných projektoch

"Bez servítky" - Kiskukta

Deti v kuchyni. Recept: veľká dávka trpezlivosti, empatia, oči vpredu, vzadu, na bokoch...všade...a zmieriť sa s tým, že produkty a výtvory nebudú také, aké by spravili dospeláci! Aspoň výzorom, ale možno chutnejšie ;) Najviac však dá zabrať otázka, ako variť a piecť zdravo a zároveň chutne... O to sa pokúšame každý piatok, od februára i pondelok.

Egy gyermek a konyhában, kettő, tíz...mindenki mindent ki szeretne próbálni, vágni, szeletelni, hámozni, keverni, szórni...így közösen készül a sok-sok finomság. Az ember szeme ott legyen mindenhol...hogy ne maradjon ki a só, vagy a sütőpor, és minden úgy menjen végbe, ahogy kell. Más ízű a sütemény és más ízű a bundás kenyér. Egészséges is legyen, finom is...nem könnyű feladat. De megpróbáljuk minden pénteken, és február 8-tól hétfőnként is.  Deti a mládež varia a pečú všelijaké dobroty v kuchynke. 

Hravo po slovensky – Játszva szlovákul

Záujmový útvar Hravo po slovensky existuje vyše 15 rokov. Už z jeho názvu vyplýva, že sa hráme, spievame a je nam veselo. Tento krúžok nechce nahradiť školu, nie je ani žiadnym doučovaním. Pomáha odstraňovať zábrany pri komunikácii v slovenskom jazyku a to tým, že pri speve sa deti uvoľnia a bez strachu vyslovujú na prvý pohľad ťažké slová. Každá pieseň má nejaký cieľ – či už z hľadiska výslovnosti (ch, ľ, ô...), slovnej zásoby a či gramatiky (rocková skladba: Pád v slovenčine). Deti často ani netušia, že sa učia. Sedia na koberci medzi plyšákmi, smejú sa a občas to končí aj vankúšovou vojnou. Samozrejme, u starších detí je hodina náročnejšia, viac sa dbá na konverzáciu. Zaujímavosťou je, že sa učia aj hovorovú (slangovú) slovenčinu, aby sa v bežnom živote nestratili. A tak „chalani a baby kecajú“ a učia sa chápať rôzne slovenské frazeologizmy ako napr. „blicovať zo školy, mať potom smolu a schytať guľu zo sloviny...“. Deti to baví, čo dokazuje aj počet zapísaných členov – za posledných päť rokov neklesol pod 70.
Na záver len toľko – slovenčina je ťažký jazyk. Cieľom ZÚ Hravo po slovensky je zbaviť deti strachu a dosiahnuť, aby mali slovenčinu naozaj rady. Pretože slovenčina je nielen ťažká, ale aj krásna.  A len ten, kto ju má úprimne rád, ju dokáže s láskou podať ďalej.
                                                        PaedDr. Marta Csáková
         
Játszva szlovákul szakkör már több, mint 15 éve létezik.   A nevéből is kitűnik, hogy játékosan, énekelve jól érezzük magunkat a A szakkörnek nem feladata helyetessíteni az iskolát és nem is pótóra. Segít leküzdeni az akadályokat a szlovák nyelvű társalgásban, mert éneklés közben a gyermek feszabadul és félelmeit leküzdve ejti ki a néha látszatra oly nehéz szlovák szavakat. Mindegyik éneknek tematikus célja van, akár a kiejtés, a szókincs ill. a nyelvtani szabályok szempontját ekintve. A gyermekek észre sem veszik, hogy valójában tanulnak. Szőnyegen ülve, játékokkal és kispárnákkal körülvéve, nevetve, sokszor
párnacsatákba torkolló, jó hangulatban telnek a foglalkozások. Az idősebbeknél természetesen az 1 órás foglalkozás már igényesebben telik, fokozottabban odafigyelve a kommunikációra. A foglakozásokat vonzóbbá teszik a  köznyelvi fordulatok (szleng) használata, ami a mindennapokban segíti őket.  Így a „csajok  és  srácok  dumálnak“, miközben a szlovák szólások tárházával ismerkednek és gyakorolják is azt. A gyerekek kedvelik ezt a fajta gyakorlást, minderre bizonyíték, hogy az utóbbi öt évben a gyermekek létszáma soha nem csökkent 70 alá. Végezetül csak annyit jegyeznék meg – a szlovák egy nehéz nyelv. A tevékenységem célja, hogy a gyerekek megkedveljék a szlovák nyelvet,  eküzdjék a félelmüket ( gátlásukat)  a nyelv használatában. A szlovák nyelv nemcsak hogy nehéz, de szép is és csak az tudja igazán tovább adni, aki őszintén szereti is.

1 | 2 >>

Novinky

OCENENIE - Empower - No uznaj! Sme v Top trojke najlepších na Slovensku

17.01.2020 14:13

Anonymous Extraordinaries - nový medzinárodný projekt

22.08.2019 11:31
Spolu s Portugalskom, Talianskom, Španielskom, Francúzskom a Rumunskom začíname v budúcom školskom roku medzinárodný projekt, kde hlavnou tému bude zviditeľňovať dobré príklady praxe a pracovať budú na ňom mladí ľudia vo veku od 15 do 19 rokov. Práca na projekte bude prebiehať v anglickom jazyku....

Návrh - prenájom priestoru triedy

10.06.2019 13:11
Materialy na zasadnutie prenajom aranyalma.docx (684077)

Letné prázdniny v CVČ - 2019 nyár a Párkányi Szabadidőközpontban

28.03.2019 17:14
PRIHLÁŠKA: Prihlaska tabor.docx (78290)   Letné prímestské tábory v Centre voľného času Štúrovo 2019 Vážení rodičia! Tento rok pripravujeme bohatý program pre vaše deti aj počas letných prázdnin. Tábory sa uskutočnia v týždňových turnusoch od 1.7. - 9.8.2019, od 8,00 - 16,00...

PROGRAM: tavaszi szünet - jarné prázdniny

21.02.2019 11:37
Jarne prazdniny (1).docx (14,7 kB)

Oznámenie

07.02.2019 10:00
Oznámenie o prerušení výchovného procesu pre chrípku. Ďakujem za pochopenie. chripka1.pdf (695251)

SPONZORI

28.05.2018 16:14

Zlatá rybka - výtvarná súťaž

10.05.2018 16:44
Dňa 10.5.2018 sa CVČ zúčastnilo výtvarnej súťaže: "Zlatá rybka" , na ktorej sa prezentoval aj celý výtvarný krúžok so svojimi originálnymi maľbami.     

Nové workout ihrisko a čajovňa "Čajka"

25.04.2018 16:02
     

Moderné centrum - konferencia

20.03.2018 08:27
Dňa 20. - 21.3.2018 sa v Bratislave konala konferencia "Moderné centrum" za účasti vedúcich predstaviteľov Ministerstva školstva SR, Iuventy a iných centier voľného času na Slovensku. Hlavným programom bola prezentácia pilotných projektov 5 centier voľného času: Kežmarok, Košice, Púchov, Šaľa a...
1 | 2 | 3 | 4 >>