PONUKA

Kisbojtár - detský folklórny súbor – Kisbojtár gyermek néptánccsoport

Detský folklórny súbor KISBOJTÁR Detský folklórny súbor Kisbojtár začal svoju činnosť v roku 1982 ako súbor Centra voľného času v Štúrove . Poslaním súboru je poskytnúť deťom aktívne využiť  ich voľný čas  v záujmovej oblasti, ktorá je im blízka. Súbor svojou činnosťou rozvíja talent detí , rozvíja a interpretuje tance, piesne nadväzujúce na tradície ľudového umenia . Za úspešnú prácu a dosiahnuté výsledky súbor ďakuje svojim terajším zriaďovateľom: Centru voľného času v Štúrove...
A Kisbojtár néptánccsoport 1982-ben alakult a Párkányi Szabadidőközpont mellett, ahol a mai napig is aktívan tevékenykedik. Elsődleges feladatuk a népi hagyományok megőrzése az egyes tájegységek néptáncain keresztül. Ugyanakkor a tehetséggondozásnak is fontos szerepe van programjukban. A több mint 30 év alatt nagyon sok gyerek találta meg helyét a csoportban és szerette meg a néptáncot. 

Mažoretky SISSY mazsorettek

Je málo ženských športov, v ktorých sa spája krása s elegantným a precíznym pohybom. Mažoretky sú pre mnohé dievčatá poslaním, ktorým dokážu svojich divákov potešiť a vykúzliť im úsmev na tvári. Mnohé sa zaoberajú týmto športom už od detstva a nachádzajú v ňom radosť z pohybu, priateľstva a sily dobrého kolektívu.

Kevés olyan női sportot ismerünk, amelyben a szépség és a precíz és elegáns mozgás egységben valósul meg. A mazsorett művelése nem egyoldalú tevékenység, kellemes és jó érzést vált ki nem csak a táncosoknál, hanem a közönségüknél is. Azok a mazsorettlányok, akik gyermekkoruk óta művelik ezt a sportot, megélik többek közt a mozgás örömét, barátságot és egy jó közösség összetartó erejét tapasztalhatják meg.

 

Karate

Klub karate je prvý na Slovensku, ktorý začal cvičiť štýl Kyokushin karate. Ing. Norbert Rácz je predsedom Slovenského Zväzu Kyokushin Karate. Členovia sa pravidelne zúčastňujú domácich aj medzinárodných súťaží. Niekoľkí cvičenci dosiahli už čierny pás. Zároveň Ing. Norbert Rácz pracuje pre CVČ ako tréner a vedie záujmový útvar Karate.
A SZIK mellett működő Karate klub Rácz Norbert vezetésével az első volt Szlovákiában, akik a Kyokushin karate stílust kezdték gyakorolni. Rácz Norbert edző, kezdő és haladó csoportokban foglalkozik a gyerekekkel. A kitartó és rendszeres edzéseknek köszönhetően tagjaik közül néhányan a fekete övig is eljutottak. A szakkör tagjai rendszeresen vesznek részt hazai és ülföldi versenyeken.   

Výtvarná - Rajz és festés

Záujmový krúžok "dielňa dobrých nápadov "je zameraná pre deti ktoré by sa chceli

zdokonaľovať  v maľbe, kreslení a modelovaní. Navštevujú nás detičky od materskej škôlky až po väčšie deti zo základných škôl. Tvoríme podľa ročných plánov a súčasne sa zapájame do celoslovenských súťaži. Tento rok sa zoznámime s maľbou a to so všetkými typmi farieb, rudkou, uhlíkom, ceruzou a perom. Maľujem väčšie a menšie formáty. Na konci roka nás čaká maľba s olejovými farbami a to abstraktne.

Ötlettár - a képzőművészeteket kedvelő gyerekek csoportja. Terveiket követve alkotnak, ceruza, -szén, - tus és festékek minden fajtájával dolgoznak. Az év végéreeljutnak az olajfetés kipróbálásáig. Munkáikkal különféle vesresenyekre is beneveznek. 

<< 1 | 2

Novinky

Anonymous Extraordinaries - nový medzinárodný projekt

22.08.2019 11:31
Spolu s Portugalskom, Talianskom, Španielskom, Francúzskom a Rumunskom začíname v budúcom školskom roku medzinárodný projekt, kde hlavnou tému bude zviditeľňovať dobré príklady praxe a pracovať budú na ňom mladí ľudia vo veku od 15 do 19 rokov. Práca na projekte bude prebiehať v anglickom jazyku....

Návrh - prenájom priestoru triedy

10.06.2019 13:11
Materialy na zasadnutie prenajom aranyalma.docx (684077)

Letné prázdniny v CVČ - 2019 nyár a Párkányi Szabadidőközpontban

28.03.2019 17:14
PRIHLÁŠKA: Prihlaska tabor.docx (78290)   Letné prímestské tábory v Centre voľného času Štúrovo 2019 Vážení rodičia! Tento rok pripravujeme bohatý program pre vaše deti aj počas letných prázdnin. Tábory sa uskutočnia v týždňových turnusoch od 1.7. - 9.8.2019, od 8,00 - 16,00...

PROGRAM: tavaszi szünet - jarné prázdniny

21.02.2019 11:37
Jarne prazdniny (1).docx (14,7 kB)

Oznámenie

07.02.2019 10:00
Oznámenie o prerušení výchovného procesu pre chrípku. Ďakujem za pochopenie. chripka1.pdf (695251)

SPONZORI

28.05.2018 16:14

Zlatá rybka - výtvarná súťaž

10.05.2018 16:44
Dňa 10.5.2018 sa CVČ zúčastnilo výtvarnej súťaže: "Zlatá rybka" , na ktorej sa prezentoval aj celý výtvarný krúžok so svojimi originálnymi maľbami.     

Nové workout ihrisko a čajovňa "Čajka"

25.04.2018 16:02
     

Moderné centrum - konferencia

20.03.2018 08:27
Dňa 20. - 21.3.2018 sa v Bratislave konala konferencia "Moderné centrum" za účasti vedúcich predstaviteľov Ministerstva školstva SR, Iuventy a iných centier voľného času na Slovensku. Hlavným programom bola prezentácia pilotných projektov 5 centier voľného času: Kežmarok, Košice, Púchov, Šaľa a...

“Youth work against violent radicalisation – the role of democratic competences”

16.03.2018 08:36
CVČ Štúrovo sa zúčastní seminára na tému:“Youth work against violent radicalisation – the role of democratic competences”. Zastupovať ho bude p.riaditeľka a člen Mládežníckeho parlamentu mesta Štúrovo Samuel Bendík.     
1 | 2 | 3 | 4 >>