Vitajte na našom webe – Üdvözöljük web oldalunkon

Centrum voľného času Štúrovo

Centrum pôsobí v Štúrove už dlhé roky a má za sebou bohatú históriu, ktorú tvoria rôzne udalosti. V súčasnosti pôsobí v krásnych priestoroch, kde ponúka deťom a mládeži rôznorodú škálu voľnočasových aktivít. Táto inštitúcia pripravila v novom školskom roku veľa nových záujmových útvarov, ktoré pomôžu deťom rozvíjať ich talent a nadanie. Deti majú možnosť tancovať v rôznych útvaroch, precvičovať si slovenský, ruský a anglický jazyk, variť, maľovať a športovať. Naše centrum vyvíja iniciatívu aj smerok k mládeži. Mladí ľudia z Mládežníckeho parlamentu mesto Štúrovo a Mládeži SČK majú svoje sídlo práve v našich priestoroch.  

 

A Párkányi Szabadidőközpont már többévtizedes múlttal rendelkező intézmény, melynek a szakkörtevékenységek biztosításán kívül szerepe van különféle események, versenyek bemutatók megrendezésében is. Jelenleg új, rendezett helyen fogadja a gyerekeket - ifjúságot és kínál nekik különféle lehetőséget szabadidejük aktív eltöltésére, tehetségük kibontakoztatására. A különféle táncműfajok kedvelőinek, az angol és szlovák nyelvi körök mellett teret biztosít a képzőművészet iránt érdeklődő, a főzni szerető és sportokat kedvelő gyerekek számára is. 

Ponuka

Mládežnícky parlament mesta Štúrovo

Mládežnícky parlament Mesta Štúrovo:      a. podáva iniciatívne návrhy, stanoviská a podieľa sa tak na riešení problémov mladých ľudí, žijúcich a študujúcich na území mesta Štúrovo, b.spolupracuje s Mestským zastupiteľstvom Mesta Štúrovo, prostredníctvom komisie vzdelávania, kultúry, športu a mládeže pri MsZ, ktorej pravidelne predkladá správu a plán činnost c. spolupracuje aj s inými organizáciami mladých ľudí na území mesta a zabezpečuje...

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk je určený pre deti a začiatočníkov. Deti sa naučia základnú slovnú zásobu a gramatické pravidlá. Hodiny sú vedené konverzačnou metódou. 

Rybársky krúžok

Venujeme sa rôznym témam z oblasti rybárstva, ekológie, ichtiológie a z sčasti aj rybárskym zákonom ohľadom na ich vek a potrebu znalosti. Zúčastňujeme sa rôznych pretekov, podujatí, táborov a spoločných vychádzok za účelom spoločnej rybačky a brigád, ktoré prispôsobujeme k fyzickým možnostiam mladých rybárov. Samozrejme nie len sa zúčastňujeme, ale aj organizujeme takéto projekty a dávame možnosť aj deťom zo sociálne slabšieho prostredia, aby sa plnohodnotne zapojili do týchto činností. Takto...
<< 1 | 2

Rozhovor na www.sturovcan.sk

www.sturovcan.sk/

Dokumenty

Zmluvy

09.02.2018 18:00