Náš tím

Mgr.Katarína Tungliová

Riaditeľka:

kurzy anglického a ruského jazyka

práca s mládežou

Telefón:  036 7533 770

Mobil: 0903 296 306

Email: riaditel@cvcsturovo.sk

         

Erzsébet Kovács

Telefón: 036 7533 770

Email: vych2@cvcsturovo.sk

PaedDr. Marta Csáková

"Hravo po slovensky"

mail: slov@cvcsturovo.sk

Július Hégli a Marianna Hégliová

DFS Kisbojtár

mail: kisbojtar@cvcsturovo.sk

Szücs Zsuzsanna

DFS Kisbojtár – prípravka

Ing. Norbert R á c z

Karate pre deti a mládež

Hospodárski pracovníci

Ing. Lívia Zahradničeková - účtovníčka

Angelika Nagy - upratovačka

Ferenc Kiss - údržbár