Náš tím

Mgr.Katarína Tungliová

Riaditeľka:

kurzy anglického a ruského jazyka

práca s mládežou

Telefón:  036 7533 770

Mobil: 0903 296 306

Email: riaditel@cvcsturovo.sk

         

Erzsébet Lencse

Telefón: 036 7533 770

Email: vych2@cvcsturovo.sk

Bc.Orsolya Hariš

vychovavateľka - Zumba, šport pre najmenších

PaedDr. Marta Csáková

"Hravo po slovensky"

 

Szücs Zsuzsanna

DFS Kisbojtár – prípravka

Ing. Eva R á c z o v á

Karate pre deti a mládež

Mgr. Alexandra Kormošová

Hravá matematika

Hospodárski pracovníci

Mária Hain - účtovníčka

Angelika Nagy - upratovačka

 

Rada školy pri CVČ Štúrovo

Nové zloženie od 3.2020:

Za rodičov: Mária Oláhová, Zuzana Haládiková

Za pedagogických zamestnancov: Erzsébet Lencse

Za nepedagogických zamestnancov: Angelika Nagy

Za poslancov: Miroslav Chalmovský