Europe goes local

06.01.2018 10:20

 Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich blahobytu a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy prispievajú k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi a okolnosťami: podporou praktík a štruktúrou práce s mládežou alebo samotným vykonávaním práce s mládežou. Národné agentúry programu mládeže Erasmus + a ich partneri začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami. Tento projekt spolupráce sa nazýva "Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level" a prebieha od júla 2016 do mája 2019.

V rámci projektu Europe goes local organizujeme na Slovensku pre lokálne tímy neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou.

Všeobecné ciele vzdelávacieho programu:
- podpora  práce s mládežou v miestnej samospráve,
- podpora aktivizácie mladých ľudí,
- podpora práce so znevýhodnenými skupinami mládeže,
- zvýšenie informovanosti o finančných zdrojoch na prácu s mládežou

Absolventi získajú:
- základné vedomosti o metódach strategického plánovania na úrovni samosprávy, základné kompetencie v komunikácii s mládežou, základy z oblasti participácie mladých na rozhodnutiach v samospráve,
- základné informácie o legislatíve, strategických dokumentoch o mládeži a o finančných nástrojoch pre prácu s mládežou na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni,
- informácie o dobrých príkladoch z praxe miestnych samospráv v oblasti práce s mládežou,
- spätnú väzbu na svoje doterajšie aktivity v práci s mládežou.
Témy prvej a druhej fázy školenia:
1. legislatíva o mládeži,
2. mládežnícke politiky,
3. strategické plánovanie,
4. participácia mladých ľudí na rozhodnutiach v samospráve,
5. komunikácia s mládežou,
6. zisťovanie potrieb mladých ľudí,
7. práca so znevýhodnenými skupinami mládeže,
8. finančné nástroje na podporu práce s mládežou, možnosti získania externých zdrojov
9. orientácia v projektovom manažmente v práci s mládežou
10. bonusy

BONUSY, ktoré môžu účastníci získať:
- ako zapojiť znevýhodnené skupiny mládeže
- ako zaktivizovať mladých
- príklady dobrej praxe
- informácie o sociálnom podnikaní
- nové trendy v práci s mládežou
- zážitok teambuildingMladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich blahobytu a samostatnosti je preto vo všeobecnosti organizovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, keďže táto politická a administratívna štruktúra je najbližšie k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy prispievajú k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi a okolnosťami: podporou praktík a štruktúrou práce s mládežou alebo samotným vykonávaním práce s mládežou. Národné agentúry programu mládeže Erasmus + a ich partneri začali dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zúčastnenými stranami. Tento projekt spolupráce sa nazýva "Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level" a prebieha od júla 2016 do mája 2019.

V rámci projektu Europe goes local organizujeme na Slovensku pre lokálne tímy neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou.

Všeobecné ciele vzdelávacieho programu:
- podpora práce s mládežou v miestnej samospráve,
- podpora aktivizácie mladých ľudí,
- podpora práce so znevýhodnenými skupinami mládeže,
- zvýšenie informovanosti o finančných zdrojoch na prácu s mládežou

Absolventi získajú:
- základné vedomosti o metódach strategického plánovania na úrovni samosprávy, základné kompetencie v komunikácii s mládežou, základy z oblasti participácie mladých na rozhodnutiach v samospráve,
- základné informácie o legislatíve, strategických dokumentoch o mládeži a o finančných nástrojoch pre prácu s mládežou na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni,
- informácie o dobrých príkladoch z praxe miestnych samospráv v oblasti práce s mládežou,
- spätnú väzbu na svoje doterajšie aktivity v práci s mládežou.
Témy prvej a druhej fázy školenia:
1. legislatíva o mládeži,
2. mládežnícke politiky,
3. strategické plánovanie,
4. participácia mladých ľudí na rozhodnutiach v samospráve,
5. komunikácia s mládežou,
6. zisťovanie potrieb mladých ľudí,
7. práca so znevýhodnenými skupinami mládeže,
8. finančné nástroje na podporu práce s mládežou, možnosti získania externých zdrojov
9. orientácia v projektovom manažmente v práci s mládežou
10. bonusy

BONUSY, ktoré môžu účastníci získať:
- ako zapojiť znevýhodnené skupiny mládeže
- ako zaktivizovať mladých
- príklady dobrej praxe
- informácie o sociálnom podnikaní
- nové trendy v práci s mládežou
- zážitok teambuildingu