"Moderné centrum"

06.01.2018 10:30

"Moderné centrum" je projekt, ktorý zastrešuje Asociácia CVČ SR. Vďaka tomuto, centrum získalo 1500 € a možnosť transformácie centier na centrá mládeže. Vrámci tohto projektu sa uskutočnilo niekoľko seminárov, workshopov s mladými ľuďmi a o mladých v našom regióne. Zapojili sa stredné školy a základné školy mesta Štúrovo.