Výtvarný ateliér

Záujmový krúžok "dielňa dobrých nápadov "je zameraná pre deti ktoré by sa chceli

zdokonaľovať  v maľbe, kreslení a modelovaní. Navštevujú nás detičky od materskej škôlky až po väčšie deti zo základných škôl. Tvoríme podľa ročných plánov a súčasne sa zapájame do celoslovenských súťaži. Tento rok sa zoznámime s maľbou a to so všetkými typmi farieb, rudkou, uhlíkom, ceruzou a perom. Maľujem väčšie a menšie formáty. Na konci roka nás čaká maľba s olejovými farbami a to abstraktne.

Ötlettár - a képzőművészeteket kedvelő gyerekek csoportja. Terveiket követve alkotnak, ceruza, -szén, - tus és festékek minden fajtájával dolgoznak. Az év végéreeljutnak az olajfetés kipróbálásáig. Munkáikkal különféle vesresenyekre is beneveznek.