Hravo po slovensky – Játszva szlovákul

Záujmový útvar Hravo po slovensky existuje vyše 15 rokov. Už z jeho názvu vyplýva, že sa hráme, spievame a je nam veselo. Tento krúžok nechce nahradiť školu, nie je ani žiadnym doučovaním. Pomáha odstraňovať zábrany pri komunikácii v slovenskom jazyku a to tým, že pri speve sa deti uvoľnia a bez strachu vyslovujú na prvý pohľad ťažké slová. Každá pieseň má nejaký cieľ – či už z hľadiska výslovnosti (ch, ľ, ô...), slovnej zásoby a či gramatiky (rocková skladba: Pád v slovenčine). Deti často ani netušia, že sa učia. Sedia na koberci medzi plyšákmi, smejú sa a občas to končí aj vankúšovou vojnou. Samozrejme, u starších detí je hodina náročnejšia, viac sa dbá na konverzáciu. Zaujímavosťou je, že sa učia aj hovorovú (slangovú) slovenčinu, aby sa v bežnom živote nestratili. A tak „chalani a baby kecajú“ a učia sa chápať rôzne slovenské frazeologizmy ako napr. „blicovať zo školy, mať potom smolu a schytať guľu zo sloviny...“. Deti to baví, čo dokazuje aj počet zapísaných členov – za posledných päť rokov neklesol pod 70.
Na záver len toľko – slovenčina je ťažký jazyk. Cieľom ZÚ Hravo po slovensky je zbaviť deti strachu a dosiahnuť, aby mali slovenčinu naozaj rady. Pretože slovenčina je nielen ťažká, ale aj krásna.  A len ten, kto ju má úprimne rád, ju dokáže s láskou podať ďalej.
                                                        PaedDr. Marta Csáková
         
Játszva szlovákul szakkör már több, mint 15 éve létezik.   A nevéből is kitűnik, hogy játékosan, énekelve jól érezzük magunkat a A szakkörnek nem feladata helyetessíteni az iskolát és nem is pótóra. Segít leküzdeni az akadályokat a szlovák nyelvű társalgásban, mert éneklés közben a gyermek feszabadul és félelmeit leküzdve ejti ki a néha látszatra oly nehéz szlovák szavakat. Mindegyik éneknek tematikus célja van, akár a kiejtés, a szókincs ill. a nyelvtani szabályok szempontját ekintve. A gyermekek észre sem veszik, hogy valójában tanulnak. Szőnyegen ülve, játékokkal és kispárnákkal körülvéve, nevetve, sokszor
párnacsatákba torkolló, jó hangulatban telnek a foglalkozások. Az idősebbeknél természetesen az 1 órás foglalkozás már igényesebben telik, fokozottabban odafigyelve a kommunikációra. A foglakozásokat vonzóbbá teszik a  köznyelvi fordulatok (szleng) használata, ami a mindennapokban segíti őket.  Így a „csajok  és  srácok  dumálnak“, miközben a szlovák szólások tárházával ismerkednek és gyakorolják is azt. A gyerekek kedvelik ezt a fajta gyakorlást, minderre bizonyíték, hogy az utóbbi öt évben a gyermekek létszáma soha nem csökkent 70 alá. Végezetül csak annyit jegyeznék meg – a szlovák egy nehéz nyelv. A tevékenységem célja, hogy a gyerekek megkedveljék a szlovák nyelvet,  eküzdjék a félelmüket ( gátlásukat)  a nyelv használatában. A szlovák nyelv nemcsak hogy nehéz, de szép is és csak az tudja igazán tovább adni, aki őszintén szereti is.