Kisbojtár - detský folklórny súbor – Kisbojtár gyermek néptánccsoport

Detský folklórny súbor KISBOJTÁR Detský folklórny súbor Kisbojtár začal svoju činnosť v roku 1982 ako súbor Centra voľného času v Štúrove . Poslaním súboru je poskytnúť deťom aktívne využiť  ich voľný čas  v záujmovej oblasti, ktorá je im blízka. Súbor svojou činnosťou rozvíja talent detí , rozvíja a interpretuje tance, piesne nadväzujúce na tradície ľudového umenia . Za úspešnú prácu a dosiahnuté výsledky súbor ďakuje svojim terajším zriaďovateľom: Centru voľného času v Štúrove...
A Kisbojtár néptánccsoport 1982-ben alakult a Párkányi Szabadidőközpont mellett, ahol a mai napig is aktívan tevékenykedik. Elsődleges feladatuk a népi hagyományok megőrzése az egyes tájegységek néptáncain keresztül. Ugyanakkor a tehetséggondozásnak is fontos szerepe van programjukban. A több mint 30 év alatt nagyon sok gyerek találta meg helyét a csoportban és szerette meg a néptáncot.