Kisbojtár - Kis Kisbojtár

Poslaním súboru je poskytnúť deťom aktívne využívať voľný čas  v záujmovej oblasti, ktorá je im blízka. Súbor svojou činnosťou rozvíja talent detí, rozvíja a interpretuje tance, piesne nadväzujúce na tradície ľudového umenia.

Okrem vystúpení pred domácim obecenstvom súbor vystupoval v rozhlase a televízii, pravidelne sa zúčastňuje prehliadok, súťaží a festivalov nielen doma ale aj v zahraničí. Vystupoval na festivaloch: vo Východnej, v Myjave, v Prešove, v Prahe, v Bratislave, v Budapešti, v Lučenci a vo Fiľakove.

Úspešne reprezentoval svoje mesto a vlasť v Dánsku, v Taliansku, v Česku, v Poľsku, v Rumunskom Sedmohradsku, v Srbsku, v  Rakúsku a v Maďarsku.

Detský folklórny súbor pracuje v nasledovných zložkách:

  • prípravné oddelenie DFS Kisbojtár – Kis Kisbojtár   (od 4 do10 rokov)
  • tanečné oddelenie DFS Kisbojtár (vo veku od 9 do 15 rokov)
  • spevácka skupina súboru sa vytvára vždy aktuálne podľa  programových blokov

z členov prípravného a tanečného oddelenia.

Detský folklórny súbor Kisbojtár svojou pravidelnou činnosťou a dosiahnutými výsledkami sa zaradil medzi popredné detské súbory na Slovensku. Je držiteľom viacerých domácich a  zahraničných vyznamenaní a ocenení. Za najcennejšie pokladá titul  „Vzorný kolektív záujmovo-umeleckej činnosti“ a cenu mesta Štúrovo  „Pro Urbe“ .

Vedúcou prípravného oddelenia Kis Kisbojtár je Zuzana  Szűcsová.

Vedúcou tanečného oddelenia  DFS  Kisbojtár je Mariana Hégliová.

Organizačným vedúcim DFS Kisbojtár je Július Hégli.  

Pravidelné stretnutia súboru sú:

  • prípravné oddelenie – v pondelok   16.30 do 18.00
  • tanečné oddelenie – v pondelok  16.30 do 18.00, v piatok od 16.30 do 18.00

Legyél Te is Kisbojtáros !

A kisbojtár gyermeknéptáncegyüttes nagy családja szeretettel várja az óvodáskorú és alapiskolás gyermekeket, akik szeretik  a zenés mozgást az éneklést és a táncolást. A kisbojtár táncegyüttes 1982- ben alakult és azóta is dalaival, gyönyörű népviseleteivel, hangulatos táncaival,  szórakoztatja a közönséget. Több rangos elismerésben van részünk , több országban jártunk, baráti kapcsolataink nagyon jók.  Minden hétfőn és pénteken van táncpróbánk 16- órátol 18- ig. Bővebb információt itt adunk  / hygieniai szabályokat     betartjuk /. Ha szeretnél egy vidám, jókedélyű , hangulatos csoportba kerülni, sok barátot szerezni, közénk tartozni, gyere a Szabadidőközpontba , nézzél be a próbánkra. Legyél Te is KISBOJTÁROS .