Rada školy pri CVČ Štúrovo

Nové zloženie od 3.2020:

Za rodičov: predsedkyňa:    Veronika Ciroková

                                             Anikó Slaničková

Za pedagogických zamestnancov: Peter Cibor

Za nepedagogických zamestnancov: Angelika Nagyová

Za poslancov: Miroslav Chalmovský