Rada školy pri CVČ Štúrovo

Nové zloženie od 3.2020:

Za rodičov: predsedkyňa:    Mária Oláhová

                                             Zuzana Haládiková 

Za pedagogických zamestnancov: Marta Csáková

Za nepedagogických zamestnancov: Angelika Nagy

Za poslancov: Miroslav Chalmovský