Vitajte na našom webe – Üdvözöljük web oldalunkon

Centrum voľného času Štúrovo

Centrum pôsobí v Štúrove už dlhé roky a má za sebou bohatú históriu, ktorú tvoria rôzne udalosti. V súčasnosti pôsobí v krásnych priestoroch, kde ponúka deťom a mládeži rôznorodú škálu voľnočasových aktivít. Táto inštitúcia pripravila v novom školskom roku veľa nových záujmových útvarov, ktoré pomôžu deťom rozvíjať ich talent a nadanie. Deti majú možnosť tancovať v rôznych útvaroch, precvičovať si slovenský, ruský a anglický jazyk, variť, maľovať a športovať. Naše centrum vyvíja iniciatívu aj smerok k mládeži. Mladí ľudia z Mládežníckeho parlamentu mesto Štúrovo a Mládeži SČK majú svoje sídlo práve v našich priestoroch.  

 

A Párkányi Szabadidőközpont már többévtizedes múlttal rendelkező intézmény, melynek a szakkörtevékenységek biztosításán kívül szerepe van különféle események, versenyek bemutatók megrendezésében is. Jelenleg új, rendezett helyen fogadja a gyerekeket - ifjúságot és kínál nekik különféle lehetőséget szabadidejük aktív eltöltésére, tehetségük kibontakoztatására. A különféle táncműfajok kedvelőinek, az angol és szlovák nyelvi körök mellett teret biztosít a képzőművészet iránt érdeklődő, a főzni szerető és sportokat kedvelő gyerekek számára is. 

Ponuka

Anglický jazyk

Anglický jazyk je spoločný názov pre viacero záujmových útvarov a krúžkov. Naši pedagógovia sa venujú deťom od piatich rokov, kde hravou formou získavajú základy anglického jazyka. Ďalšie útvary sú venované komunikácii v anglickom jazyku, kde sa rozoberajú aktuálne témy každodenného života. Venujeme sa tiež študentom, ktorí sa pripravujú na externú aj internú skúšku z anglického jazyka a to na všetkých úrovniach: od B1 - C1. Vyučujeme Business English, kde sa rozoberajú témy z pracovnej...

Bambino Klub

Milé mamičky/Milí oteckovia a naši najmenší, srdečne vás pozývame do Bambino klubu. Naše stretnutia sú plné hier. Spoločne sa zahráme aj ,,bábkové divadlo´´, zaspievame, zatancujeme, ale naučíme sa veľa o prevencii ochorení, čo robiť, keď máme bábätko choré, ako podať prvú pomoc alebo aká zdrava je vhodná. Privíta Vás príjemná atmosféra, hračky a profesionálne pracovníčky. 

FCDC - free crazy dance crew

Záujmový útvar FC DC - Free Crasy Dance Crew - pracuje s deťmi, ktorý  vo svojom voľnom čase radi tancujú, nacvičujú hip – hop a break. Do skupiny chodia deti od 6 do 14 rokov. Choreografiu zostavuje bývalá členka, Deniska Csicsóová, ktorá už je „ centráčka“  vyše 13 rokov. Osvedčila sa práca vo vekovo miešanej skupine, kde starší členovia pomáhajú, a sú príkladom mladším. Stretávame sa týždenne 2 hodiny, ale okrem nácvikov spoločne oslavujeme meniny, narodeniny a cez prázdnin...

Food revolution alebo zdravé varenie

Deti v kuchyni. Recept: veľká dávka trpezlivosti, empatia, oči vpredu, vzadu, na bokoch...všade...a zmieriť sa s tým, že produkty a výtvory nebudú také, aké by spravili dospeláci! Aspoň výzorom, ale možno chutnejšie ;) Najviac však dá zabrať otázka, ako variť a piecť zdravo a zároveň chutne... O to sa pokúšame každý piatok, od februára i pondelok. Egy gyermek a konyhában, kettő, tíz...mindenki mindent ki szeretne próbálni, vágni, szeletelni, hámozni,...

Hravo po slovensky – Játszva szlovákul

Záujmový útvar Hravo po slovensky existuje vyše 15 rokov. Už z jeho názvu vyplýva, že sa hráme, spievame a je nam veselo. Tento krúžok nechce nahradiť školu, nie je ani žiadnym doučovaním. Pomáha odstraňovať zábrany pri komunikácii v slovenskom jazyku a to tým, že pri speve sa deti uvoľnia a bez strachu vyslovujú na prvý pohľad ťažké slová. Každá pieseň má nejaký cieľ – či už z hľadiska výslovnosti (ch, ľ, ô...), slovnej zásoby a či gramatiky (rocková skladba: Pád v slovenčine). Deti často ani...

Karate

Klub karate je prvý na Slovensku, ktorý začal cvičiť štýl Kyokushin karate. Ing. Norbert Rácz je predsedom Slovenského Zväzu Kyokushin Karate. Členovia sa pravidelne zúčastňujú domácich aj medzinárodných súťaží. Niekoľkí cvičenci dosiahli už čierny pás. Zároveň Ing. Norbert Rácz pracuje pre CVČ ako tréner a vedie záujmový útvar Karate.

Kisbojtár - detský folklórny súbor

Detský folklórny súbor KISBOJTÁR Detský folklórny súbor Kisbojtár začal svoju činnosť v roku 1982 ako súbor Centra voľného času v Štúrove . Poslaním súboru je poskytnúť deťom aktívne využiť  ich voľný čas  v záujmovej oblasti, ktorá je im blízka. Súbor svojou činnosťou rozvíja talent detí , rozvíja a interpretuje tance, piesne nadväzujúce na tradície ľudového umenia . Za úspešnú prácu a dosiahnuté výsledky súbor ďakuje svojim terajším zriaďovateľom: Centru voľného času v Štúrove...

Mažoretky SISSY

Je málo ženských športov, v ktorých sa spája krása s elegantným a precíznym pohybom. Mažoretky sú pre mnohé dievčatá poslaním, ktorým dokážu svojich divákov potešiť a vykúzliť im úsmev na tvári. Mnohé sa zaoberajú týmto športom už od detstva a nachádzajú v ňom radosť z pohybu, priateľstva a sily dobrého kolektívu. Kevés olyan női sportot ismerünk, amelyben a szépség és a precíz és elegáns mozgás egységben valósul meg. A mazsorett művelése...

Výtvarná - Rajz és festés

Výtvarný krúžok navštevujú chlapci a dievčatá z 1. až 4. ročníka základnej školy. Počas školského roka sa tu učia nové techniky, ako napríklad koláž, odtláčanie a modelovanie z rôznych materiálov. Svojimi tematickými prácami skrášľovali interiér našej školy, s vydarenými dielami  sa zúčastnili i výtvarných súťaži. Malí výtvarníci v krúžku s chuťou rozvíjajú svoj talent a kreativitu, podporujú sa v sebahodnotení, učia sa spolupracovať...

Mládež SČK

Mládež Slovenského Červeného kríža je hnutie detí a mládeže v Slovenskom Červenom kríži. Činnosť Mládeže Slovenského Červeného kríža sa riadi základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, prijatými na XX. Medzinárodnej konferencii Červeného kríža v roku 1965 vo Viedni: humanita, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota, univerzálnosť.  Mládež Slovenského Červeného kríža je osobitná organizačná jednotka Slovenského Červeného kríža...
1 | 2 >>

Rozhovor na www.sturovcan.sk

www.sturovcan.sk/

Dokumenty

Zmluvy

09.02.2018 18:00