Dôležité upozornenia!!!

Milí rodičia, milé deti!

Na základe rozhodnutia ministra školstva (viď prílohu) pozastavujeme činnosť CVČ Štúrovo až do odvolania. Prosíme, aby ste zostali zapísaní a uhradený členský poplatok bude postúpený do ďalších mesiacov, kedy budú krúžky reálne fungovať.

Ďakujeme vám za trpezlivosť. Vydržme!!!

 
 
 
 
 

Prihlášku do CVČ nájdete v Dokumentoch a vyhlásenie zákonného zástupcu v Novinkách

 

Ponuka

Hravo po slovensky

Záujmový útvar Hravo po slovensky existuje vyše 20 rokov. Tento krúžok pomáha odstraňovať zábrany pri komunikácii v slovenskom jazyku. Deti často ani netušia, že sa učia. Sedia na koberci medzi plyšákmi, smejú sa a občas to končí aj vankúšovou vojnou. Samozrejme, u starších detí je hodina náročnejšia, viac sa dbá na konverzáciu. Zaujímavosťou je, že sa učia aj hovorovú (slangovú) slovenčinu, aby sa v bežnom živote nestratili. Cieľom ZÚ Hravo po slovensky je zbaviť deti strachu a dosiahnuť, aby...

Kisbojtár - Kis Kisbojtár

Poslaním súboru je poskytnúť deťom aktívne využívať voľný čas  v záujmovej oblasti, ktorá je im blízka. Súbor svojou činnosťou rozvíja talent detí, rozvíja a interpretuje tance, piesne nadväzujúce na tradície ľudového umenia. Okrem vystúpení pred domácim obecenstvom súbor vystupoval v rozhlase a televízii, pravidelne sa zúčastňuje prehliadok, súťaží a festivalov nielen doma ale aj v zahraničí. Vystupoval na festivaloch: vo Východnej, v Myjave, v Prešove, v Prahe, v Bratislave, v Budapešti,...

Kyokushin karate

Kyokushin karate je prvý na Slovensku, ktorý začal cvičiť štýl Kyokushin karate. Ing. Norbert Rácz je predsedom slovenského Zväzu Kyokushin Karate. Členovia sa pravidelne zúčastňujú domácich aj medzinárodných súťaží. Niekoľkí cvičenci dosiahli už čierny pás. Zároveň Ing. N. Rácz pracuje pre CVČ ako tréner a vedie záujmový útvar Karate.  Ing. Eva Ráczová, Ing. Norbert Rácz Kyokushin karate az első Szlovákián aki elkezdte tanítani a Kyokushin karatét. A Szlovák Únió Kyokushin...

Spoločenské tance

Tanečná skupina a académia ADDI Dance Academy bola založená pod vedením Adama Lukácsa v roku 2013 so sídlom v Štúrove. Od tej doby sme získali množstvo skúseností z úspešných súťaží a podujatí, ktoré sme sami organizovali alebo sa zúčastnili ako účinkujúci. V súčasnosti máme v našich radoch Slovenských a aj Európskych šampiónov. Ak sa vy alebo vaša ratolesť chce vzdelávať v umeleckom odbore spoločenských tancoch, tak sa prihláste k nám...

Anglický jazyk

Anglický jazyk je spoločný názov pre viacero záujmových útvarov a krúžkov. Naši pedagógovia sa venujú deťom od piatich rokov, kde hravou formou získavajú základy anglického jazyka. Ďalšie útvary sú venované komunikácii v anglickom jazyku, kde sa rozoberajú aktuálne témy každodenného života. Venujeme sa tiež študentom, ktorí sa pripravujú na externú aj internú skúšku z anglického jazyka a to na všetkých úrovniach: od B1 - C1. Vyučujeme Business English, kde sa rozoberajú témy z pracovnej...

Fit dance

Cieľom tanečného krúžku pre deti ZŠ je osvojenie základov rôznych tanečných štýlov s dôrazom na správne držania tela, melodické a rytmické cítenie hudby. Spojenie hudby s tancom prispieva u detí k rozvoju ich prirodzenej schopnosti vyjadriť hudbu a emócie pohybom. Po zvládnutí určitých základných úkonov, cvikov či tanečných prvkov je možné s deťmi vytvoriť menšie choreografie prispôsobené ich veku a schopnostiam a následne ich prezentovať na  rôznych akciách. Fit dance A tánckör...

TiniBeauty

Ako naučiť tínedžerov starať sa o pleť a používať  kozmetiku? Každodenná starostlivosť o pleť sa musí stať súčasťou dennej rutiny. Mala by byť taká samozrejmá, ako napríklad umývanie zubov alebo sprchovanie. My, dospelí, už vieme, aké dôležité je pleť čistiť, hydratovať a chrániť. Ale vysvetlili ste to už aj svojim dospievajúcim tínedžerom? Ak nie, teraz je ten správny čas. Pretože mnohí  majú problémy s pleťou spôsobené hormónmi – t.j.   mastnú pleť,...

Kreslenie

Umelecký krúžok o základoch kreslenia ceruzkou, fixkami a akvarelom. Výtvory môžu byť predmetom výstavy. Veková kategória: 7 – 14 rokov. Rajzolás Művészeti szakkör a ceruza, filctoll ás akvarellrajzolás alapjairól. A művek kiállitás tárgyai lehetnek. Korcsoport: 7 – 14 év. Bc. Peter Cibor  

Hej, DJ!

Vzdelávací krúžok o hudbe, fungovaní mixážneho pultu a mikrofónu, ako tvoriť atmosféru na hudobnej párty. Organizovanie mini diskoték pre mládež, kde sa naskytuje možnosť socializácie a tanečného vyžitia sa. Veková kategória: 12 – 15 rokov. Oktató szakkör a zenéről, a keverőpult és a mikrofon működéséről, hogyan létrehozni egy zenei buli légkörét. Fiataloknak mini diszkók szervezése, ahol a szocializáció és a tánc kiéllésérenyilik alkalom. Korcsoport: 12 – 15 év. Bc. Peter...

Gymnastický krúžok pre dievčatá

JGymnastický krúžok pre dievčatá Základom je, aby dieťa malo vzťah k pohybu ako takému. Moderná gymnastika napomáha k správnemu držaniu tela, rozvíja ohybnosť, dynamiku a zručnosť detí. Dievčatá si tak majú možnosť osvojiť základné gymnastické prvky a vďaka tanečnej príprave sa naučia prejavovať emócie a výraz prostredníctvom pohybu. Začína sa s rozcvičkou, nasleduje technická časť tréningu a na záver posilňovanie a strečing. Samozrejme, všetko bude prispôsobené konkrétnej vekovej kategórii...

1 | 2 | 3 >>

Dokumenty

Zmluvy

09.02.2018 18:00

Fotogaléria

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.